องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา