องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 4 ครั้ง 2/2555 [ 26 ธ.ค. 2555 ]279
112 ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 26 ธ.ค. 2555 ]317
113 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑ คน [ 12 พ.ย. 2555 ]300
114 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2557 [ 31 ต.ค. 2555 ]431
115 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๒/๒๕๕๕ [ 17 ก.ย. 2555 ]772
116 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งทีี่่ ๑/๒๕๕๕ [ 17 ก.ย. 2555 ]561
117 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน [ 29 พ.ค. 2555 ]276
118 รายการประชุมสภา อบต.ประจำเดือน [ 9 พ.ค. 2555 ]293
119 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำ [ 8 พ.ย. 2554 ]241
120 ขอเชิญเข้าร่วมทำการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้ง [ 7 พ.ย. 2554 ]292
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13