องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือแบบ ปย.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]77
2 แบบ ปค.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]82
3 แบบ ปค.4 [ 1 ต.ค. 2561 ]77
4 แบบ ปค.5 [ 1 ต.ค. 2561 ]78
5 แบบ ปค.6 [ 1 ต.ค. 2561 ]80
6 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]340
7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]370
8 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ-ปอ.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]320