องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2557