องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า

    รายละเอียดข่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด ฝากประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562 ดังนี้ 1. ม. 10 บ้านดอนน้อย ช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 2. ม. 7 บ้านกุดพิมาน ม. 12 บ้านสำนักพิมาน และ ม. 13 บ้านพิงพิมาน ช่วงเวลา 09.00 – 15.30 น. หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนในทันที

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2562