องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ตามโครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์ และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15