องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ตามโครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์ และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23