องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2567 ]11
3 โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]15
4 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]49
5 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) [ 13 ก.พ. 2567 ]38
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]57
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบ้านไร่ทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน [ 7 ก.พ. 2567 ]37
8 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้อง (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]25
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]19
10 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]20
11 ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]19
12 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]23
13 ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนาปู่เทียม – สายโกรก [ 22 ธ.ค. 2566 ]9
14 ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 30 [ 18 ธ.ค. 2566 ]21
15 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]24
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
17 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรินิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 2 ต.ค. 2566 ]69
18 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 2 ต.ค. 2566 ]22
19 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 27 ก.ย. 2566 ]45
20 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 9 ส.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11