องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 2 ก.พ. 2564 ]83
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2563 ]82
3 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]83
4 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ [ 1 ต.ค. 2563 ]82
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ก.ย. 2563 ]76
6 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 5 [ 31 มี.ค. 2563 ]75
7 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 6 [ 31 มี.ค. 2563 ]76
8 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]74
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 10 [ 31 มี.ค. 2563 ]71
10 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 12 [ 31 มี.ค. 2563 ]69
11 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 13 [ 31 มี.ค. 2563 ]71
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 14 [ 31 มี.ค. 2563 ]70
13 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]69
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 27 ม.ค. 2563 ]70
15 ประกาศ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นไดที่รุกล้ำทางสาธาณณะฯ [ 5 ม.ค. 2563 ]68
16 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]72
17 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2562 ]73
18 ประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า [ 15 พ.ย. 2562 ]78
19 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2562 ]74
20 ประกาศ แจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต ด้วยระบบ SMS [ 1 ต.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7