องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 9 ส.ค. 2566 ]10
2 ประกาศ อบต.กุดพิมาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ส.ค. 2566 ]11
3 ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 14 ก.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานให้ รองนายก ปลัด อบต.ละหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน [ 14 ก.ค. 2566 ]7
5 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 8 พ.ค. 2566 ]19
6 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 25 เม.ย. 2566 ]12
7 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 25 เม.ย. 2566 ]12
8 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 25 เม.ย. 2566 ]13
9 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]15
10 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]11
11 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 มี.ค. 2566 ]12
12 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]40
13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2566 ]16
14 ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุก ล้ำทางสาธารณะ [ 29 ธ.ค. 2565 ]11
15 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2565 ]30
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดพิมาน [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
17 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 ธ.ค. 2565 ]24
18 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 23 พ.ย. 2565 ]34
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 17 พ.ย. 2565 ]44
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 15 พ.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10