องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้รับบริการ และผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA 2024)

📲 ลิงค์ EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=4215858&tokenValue=d620eb2a-dd53-4a49-88dc-b686fa3349ca&departmentId=2593    เอกสารประกอบ

ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน