องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดอนหนองคู"

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่  ๑๕  ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่าขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดอนหนองคู" เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต. (แห่งใหม่) และอาคารประกอบอื่นๆ  ในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑๑ (ตลาดเดิ่นตางอน)

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดอนหนองคู"
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน