องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 4 ครั้ง 2/2555

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 4 ครั้ง 2/2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน