องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน