องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานออกติดตามผลกิจกรรมออกกำลังกายของประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ออกติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 15 หมู่บ้าน    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานออกติดตามผลกิจกรรมออกกำลังกายของประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน