องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เอกสารประกอบ

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน