องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน