องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านไร่

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฏ์สามัคคี) ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 โรงเรียนบ้านไร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน