องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน