องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง กำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามประกาศ กำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยพร้อมกัน

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง กำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน