องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน