องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ด้วยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน