องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 (เปลี่ยนแปลง)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 (เปลี่ยนแปลง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน