องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ เข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน