องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน