องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุก ล้ำทางสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุก ล้ำทางสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน