องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ

เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน