องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การบัังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง การบัังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน