องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

วันที่ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิ.ย. 56 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดตามแนบ

    เอกสารประกอบ

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน