องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน