องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมาตรการลดการใชัพลังงานของ อบต.กุดพิมาน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการลดการใชัพลังงานของ อบต.กุดพิมาน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน