องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (งานกิจการสภา)

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย (งานกิจการสภา)

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (งานกิจการสภา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน