องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ รองนายก อบต.และ ปลัด อบต.กุดพิมาน ปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

อบต.กุดพิมาน แต่งตั้งและมอบอำนาจให้รองนายก อบต.และปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต.    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ รองนายก อบต.และ ปลัด อบต.กุดพิมาน ปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน