องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่ง ห้วหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗)

    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน