องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

นักบริหารงานทั่วไป

    เอกสารประกอบ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน