องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (งานกิจการสภา)

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (งานกิจการสภา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน