องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน