องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) ประจำปี 2565

ด้านที่ 1 - 5    เอกสารประกอบ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ) ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน