องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน