องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน