องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน