องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน