องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นไป

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน