องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานประชุมพนักงานส่วนตำบล (ส่วนสำนักงานปลัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เมื่่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    เอกสารประกอบ

รายงานประชุมพนักงานส่วนตำบล (ส่วนสำนักงานปลัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน