องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ((Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566



    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน