องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานร่วมกับผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ร่วม กิจกรรมโครงการ จิตอาสา


วันที่ 7 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานร่วมกับผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ร่วม กิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณบึงบ้านถนนหักใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ปลาเผาสะเดาหวาน ประจำปี 2563

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-07