องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต. มอบหมาย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.กุดพิมาน

📍ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

🔺เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนตำบลกุดพิมาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การบริหารการทำงานในองค์กร

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15