องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา (พนักงานขับรถกู้ชีพ) สังกัดกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

2024-07-12
2024-07-09
2024-07-08
2024-06-04
2024-05-17
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24