องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการสอบ เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา (พนักงานขับรถกู้ชีพ) สังกัดกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15