องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Response EMR) ๒๕๖๖


วันที่ 4 เม.ย.2566 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มอบหมายงานกู้ชีพกู้ภัย และงานป้องกันฯ ร่วมกับงานอุบัติเหตุจุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลด่านขุนทด อบรม หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Response : EMR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านขุนทด โดยเน้นการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ โดยที่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง รอดพ้นจากความพิการและเสียชีวิต

2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18
2023-08-18
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15