องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพราษฎร ประจำปี 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพราษฎร ประจำปี 2555 กลุ่มอาชีพเย็บจักร ณ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ค.2555
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-02-23
2024-02-23