องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มทำหมอน
        
ประวัติและการบริหารจัดการ
         เริ่มมีการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยมีคุณกฤษ การุณยะฐิติ อดีตรองประธานสภาวัฒนธรรม อ.ด่านขุนทด เป็นผู้ฝึกสอน โดยมีนางสาวอรัญญา ปกสันเที๊ยะ เป็นนำกลุ่ม โดย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน
 
สถานที่ตั้ง :
         บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร :044-204060, 204206
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
         เป็นการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นหมอน ตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ

 

วัตถุดิบที่ใช้

         ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีซี ใยสังเคราะห์ ใยปั่น
 

กระบวนการผลิต

         1. ตัดผ้าตามแบบต่าง ๆ
         2. เย็บจักรอุตสาหกรรมเป็นหมอนตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ
         3. บรรจุใยสังเคราะห์ หรือใยปั่น และชั่งน้ำหนักตามขนาด
         4. ใส่ปลอกที่ตัดเย็บไว้พร้อมทั้งบรรจุขาย
 
การใช้/ประโยชน์
         ใช้หนุนนอน, นั่ง