องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างฯ [ 5 ต.ค. 2563 ]140
2 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯ [ 22 ม.ค. 2563 ]287
3 มาตรการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 5 ม.ค. 2563 ]296
4 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 ม.ค. 2562 ]300
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]287
6 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 16 ม.ค. 2562 ]286