องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]71
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]68
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มิ.ย.) [ 1 ก.ค. 2563 ]69
4 1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2563 ]68
5 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 63 - มี.ค.63) [ 8 เม.ย. 2563 ]73
6 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]73